MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Z wizytą w świetlicy szkolnej 2017

W dniach 18 - 19 stycznia 2017 r. pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej odwiedzili uczniów w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Lubinie. Łącznie w zajęciach wzięło udział 42 dzieci. Podczas zajęć wyświetlono animowany film pt. „Miedzik z Lubina segreguje śmieci” oraz zapoznano uczestników z prawidłowymi zasadami segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz jej wpływu na nasze środowisko. Następnie, dzieci wzięły aktywny udział w pogadance dotyczącej odpadów oraz odpowiadały na zadawane pytania przez prowadzących: Co to są odpady?, Skąd się biorą?, Jak można zmniejszyć ich ilość? Dodatkowo dzieci dowiedziały się jak długo rozkładają się odpady. Uczniowie mieli okazję utrwalić swoją wiedzę poprzez odpowiednie posegregowanie wylosowanych przez siebie odpadów, jak również poprzez rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń. Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymały gadżety edukacyjne.