MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Z wizytą w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 2016

W dniach 6 i 7 grudnia 2016 pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej odwiedzili dzieci i młodzież z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Podopieczni szkoły chętnie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych i utrwalili wiedzę dotyczącą segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Uczniowie dodatkowo poznali takie pojęcia, jak recykling, składowisko, czy kompost. Wspólna segregacja odpadów do odpowiednich pojemników, kolorowanki, projekcja bajki pt. „Miedzik z Lubina segreguje śmieci” oraz pamiątkowe gadżety pozwoliły nam na miłe i efektywne spędzenie czasu. Zapraszamy do galerii zdjęć i do śledzenia naszych kolejnych spotkań z podopiecznymi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych.