MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Zajęcia dla klas V 2015

Od 23 września do końca roku 2015 organizujemy w Parku Wrocławskim zajęcia edukacyjne dla Lubińskich Szkół Podstawowych. Uczestnikami są uczniowie piątych klas, którzy w ubiegłym roku także byli zaangażowani w akcję dotyczącą segregowania odpadów. Na zajęciach przypomniamy zasady segregowania odpadów oraz ich późniejsze zastosowanie. Dzieci m.in. dowiadują się wielu ciekawych informacji związanych ze skutkami zanieczyszczenia środowiska np. jak długo rozkłada się torebka foliowa oraz poznają ekoznaki, które mogą znajdować się na wielu przedmiotach. Po części merytorycznej uczniowie  są zapraszani do ArtRecyklingu, czyli zrealizowania własnych ciekawych pomysłów na wykorzystanie rolki po papierze toaletowym.

Do tej pory odbyły się zajęcia:

  • 23 września - z klasą 5A, z Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie
  • 7 października - z klasą 5C, z Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie
  • 21 października - z klasą 5B, z Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie
  • 4 listopada - z klasą 5A, z Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie
  • 2 grudnia - z klasą 5B, z Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie
  • 16 grudnia - z klasą 5C, z Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie