MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Zajęcia edukacyjne 2015

W dniu 15 września 2015 r. odbyły się zajęcia z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w skład Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie. Podczas zajęć został wyświetlony aminowany film edukacyjny "Miedzik z Lubina segreguje śmieci". Została również przeprowadzona pogadanka dotycząca poprawnego segregowania odpadów komunalnych w Gminie Miejskiej Lubin. Następnie uczestniczy otrzymali zeszyty ćwiczeń, gdzie utrwalili swoją wiedzę z zakresu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Każdy z uczestników zajęć otrzymał książkę  "Miedzik z Lubina segreguje śmieci".