MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Zajęcia w Klubie Osiedlowym i Młodzieżowym Domu Kultury 2017

Podczas ferii zimowych pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili zajęcia edukacyjne poświęcone segregacji odpadów komunalnych. Zajęcia te odbyły się w Klubie Osiedlowym działającym pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie IV” oraz w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 100 osób. Wszystkie dzieci miały okazję poznać zasady dotyczące segregacji obowiązujące w Gminie Miejskiej Lubin oraz zaznajomić się z takimi pojęciami jak: recykling, surowiec, ekoznak, czy opakowanie wielomateriałowe. Podczas zajęć nie mogło zabraknąć filmowego bohatera „Miedzika”, zarówno na ekranie, jak i na żywo! Praktyczne ćwiczenia z segregacji odpadów, wspólne rozwiązywanie ćwiczeń z pewnością przybliżyły uczestnikom pojęcie gospodarki odpadami. Spotkania te okazały się ciekawą alternatywą dla dzieci pozostających na czas ferii w mieście.