MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Zajęcia w PCOiW

Dnia 13 lutego 2020 r. pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej spotkali się z podopiecznymi Placówki Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie. Zajęcia miały na celu zapoznanie i przybliżenie zasad segregacji oraz funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas zajęć wyświetlono filmy edukacyjne o segregacji i recyklingu odpadów komunalnych oraz planszę edukacyjną pn. „Jak długo rozkładają się odpady”, które uświadomiły uczestnikom o narastającym problemie coraz większej ilości wytwarzanych odpadów. Szczególną uwagę zwróciliśmy na opakowania z tworzyw sztucznych stanowiących największą część wytwarzanych odpadów. Zachęcaliśmy do unikania kupowania towarów opakowanych w tworzywa sztuczne. Jeśli już mamy do czynienia z tego rodzaju opakowaniami skupmy się na ich odpowiednim segregowaniu, które pozwala uzyskać wartościowy surowiec nadający się do recyklingu. Następnie zdobytą wiedzę utrwalono poprzez posegregowanie losowo wybranych odpadów oraz rozwiązywanie zadań. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety z logo Odpady.