MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Zajęcia w przedszkolach 2015

W okresie od 21 września do 19 października dział Edukacji Ekologicznej przeprowadził w Przedszkolach Miejskich na terenie Gminy Miejskiej Lubin akcję edukacyjną pt. „Pamiętajcie dzieci segregujcie śmieci!”.

Celem akcji było propagowanie świadomości ekologicznej oraz segregacji odpadów komunalnych wśród najmłodszych mieszkańców Lubina. Podczas zajęć przedszkolaki zapoznały się z pojęciami związanymi z gospodarowaniem odpadów, tj. recykling, segregacja, sortowanie, kompostownik. W przystępnej i ciekawej formie dzieci dowiedziały się dlaczego i w jaki sposób należy segregować odpady komunalne, na czym polega recykling i powtórne wykorzystanie odpadów, a także w na co przetwarzane są odpady zebrane w pojemnikach do segregacji. Podczas zajęć wyświetlony był  film edukacyjny pt. ,,Miedzik z Lubina segreguje śmieci” przybliżający dzieciom nowo poznane pojęcia. Przedszkolaki wzięły udział w zabawie, w której zadaniem było prawidłowe posegregowanie odpadów.  Każdy uczestnik zajęć otrzymał zeszyt ćwiczeń, płytę z filmem edukacyjnym "Miedzik z Lubina segreguje śmieci". Dodatkowo każde dziecko otrzymało odznakę "EkoPrzedszkolaka" za czynny udział w zajęciach.

W przeprowadzonej akcji edukacyjnej udział wzięło 13 przedszkoli miejskich:

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
 • Przedszkole Miejskie Nr 2
 • Przedszkole Miejskie Nr 3
 • Przedszkole Miejskie Nr 4
 • Przedszkole Miejskie Nr 5
 • Przedszkole Miejskie Nr 6
 • Przedszkole Miejskie Nr 7
 • Przedszkole Miejskie Nr 9
 • Przedszkole Miejskie Nr 10
 • Przedszkole Miejskie Nr 12
 • Przedszkole Miejskie Nr 13
 • Przedszkole Miejskie Nr 14
 • Przedszkole Miejskie Nr 15