MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Zajęcia w świetlicy szkolnej 2019

Pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej 20 lutego przeprowadzili zajęcia edukacyjne w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie. Podczas zajęć wyświetlono animowany film edukacyjny, pt. „Miedzik z Lubina segreguje śmieci” oraz zapoznano uczniów z prawidłowymi zasadami segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Spotkanie z okazji Dnia Baterii było sprzyjającą okolicznością, by przypomnieć dzieciom, dlaczego baterie są odpadem niebezpiecznym i należy zbierać je selektywnie oraz jakie stwarzają zagrożenie dla środowiska, przy nieprawidłowym postępowaniu z nimi. Uczniowie mieli możliwość utrwalić swoją wiedzę poprzez rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń. Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymały materiały edukacyjne na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w formie ulotek oraz gadżety edukacyjne.