MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Zajęcia w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie 2018

Od 21.02. do 28.02. odbyły się zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej odwiedzili dzieci i młodzież z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Podopieczni szkoły chętnie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych i utrwalili wiedzę dotyczącą segregacji odpadów komunalnych. Uczniowie dodatkowo poznali takie pojęcia, jak recykling, składowisko, czy kompost. Po części teoretycznej każdy uczestnik posegregował losowo wybrane odpady, a opiekunkom zostały przekazane materiały informacyjno – edukacyjne oraz zestawy ćwiczeń w celu utrwalenia przez uczniów wiadomości zdobytych na zajęciach. Wspólna segregacja odpadów do odpowiednich pojemników, kolorowanki, projekcja filmu animowanego pt. „Miedzik z Lubina segreguje śmieci” oraz pamiątkowe gadżety pozwoliły nam na miłe i efektywne spędzenie czasu. Dziękujemy za pomoc w realizacji spotkań oraz zachęcamy do śledzenia kolejnych akcji edukacyjnych organizowanych przez Dział Edukacji Ekologicznej.