MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Zajęcia w ZSiPO w Lubinie

W dniach 29 i 30 stycznia 2020 roku pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej złożyli wizytę w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Co roku staramy się odwiedzić podopiecznych Szkoły i przypomnieć zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązują w Lubinie. Po projekcji filmów edukacyjnych pt.: ”Miedzik z Lubina segreguje śmieci” i „Jak Miedzik uczył dzieci o dalszych losach śmieci”, podopieczni mieli za zadanie prawidłowo posegregować do odpowiednich pojemników wylosowane przez siebie odpady. Dla najmłodszych przygotowaliśmy edukacyjne puzzle do ułożenia. Miłym akcentem, a zarazem pamiątką wspólnego spotkania były gadżety, które otrzymał każdy uczeń. Gadżety mają przypominać o naszym spotkaniu i zasadach, które zostały przekazane, i którymi powinni się kierować młodzi i świadomi ekolodzy dbający o swoje środowisko. Zapraszamy do śledzenia kolejnych naszych przedsięwzięć.