MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

"Zielone Przedszkole" 2019 - zajęcia edukacyjne

14 marca pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej odwiedzili przedszkolaki z Placówki Oświatowej" Zielone Przedszkole” w Lubinie. Zajęcia  miały na celu propagowanie świadomości ekologicznej oraz segregacji odpadów komunalnych wśród najmłodszych mieszkańców Lubina. Podczas zajęć dzieci  poznały zasady segregacji odpadów komunalnych nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej poprzez zabawę polegającą na prawidłowym posegregowaniu odpadów. Ponadto, przedszkolaki zapoznały się z takimi pojęciami jak: recykling, kompostownik czy sortowanie oraz dowiedziały się jak istotne jest odkręcanie i zgniatanie butelek plastikowych i opakowań wielomateriałowych. Podczas zajęć dodatkowo został wyświetlony animowany film edukacyjny pt. „Miedzik z Lubina segreguje śmieci”, który w przystępny sposób przybliżył dzieciom nowe pojęcia oraz zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Uczestnicy otrzymali od prowadzących zajęcia zeszyt ćwiczeń do rozwiązania i pamiątkowe gadżety w postaci kredek z logo „Odpady Lubin” i kolorowe worko-plecaki.