MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

#ZOSTANWDOMU

Dnia 2 kwietnia 2020 r. pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej rozpoczęli internetową akcję pn. „BĄDŹ JAK MIEDZIK #ZOSTAŃ W DOMU”. Zamieszczone informacje na stronie internetowej www.odpady.lubin.pl i powiązanym portalu FB przybliżały zagadnienia związane z tematem segregacji odpadów komunalnych. Cotygodniowy materiał eko-edukacyjny pozwalał najmłodszym i rodzicom zgłębiać tajniki wiedzy o odpadach. Zamieszczone gry, zabawy i artrecykling ułatwiły mieszkańcom Lubina przetrwać czas pozostania w domu i dokształcić się z segregacji odpadów. Akcja trwała od kwietnia do czerwca 2020 roku.

Linki do opublikowanych materiałów:

- Co wrzucamy do żółtego pojemnika? – Park Pomysłów

- Co wrzucamy do niebieskiego pojemnika? – Park Pomysłów

- Papierowy artrecykling

- Segregacja odpadów szklanych – Park Pomysłów

- Artrecykling szkła

- Gra memory

- Bio – Park Pomysłów

- Mini ogródek w domu