MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs na Plakat z hasłem ekologicznym 2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie zaprasza do wzięcia udziału w  Konkursie plastycznym na Plakat z hasłem ekologicznym 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin, a jego celem jest:

  1. Propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych.
  2. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin.
  3. Pobudzenie kreatywnego myślenia i aktywności twórczej mieszkańców Lubina w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Wykonaj plakat z hasłem ekologicznym, wypełnij informację RODO wraz z formularzem zgłoszeniowym i prześlij do nas!

POBIERZ INFORMACJĘ RODO WRAZ Z FORMULARZEM PDF

POBIERZ INFORMACJĘ RODO WRAZ Z FORMULARZEM INTERAKTYWNYM

NA PRACE CZEKAMY DO 11 CZERWCA 2018 r.

Więcej szczegółów konkursu plastycznego znajdziesz w regulaminie.

Prace należy składać osobiście lub przesłać wraz z wypełnionym formularzem pocztą na adres Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin, pok. 303, z dopiskiem: Konkurs plastyczny na Plakat z hasłem ekologicznym.

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody, za zdobycie:

I miejsce – bon towarowy o wartości 300 zł
II miejsce – bon towarowy o wartości 200 zł
III miejsce – bon towarowy o wartości 100 zł

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem, można uzyskać pod nr tel. 76 746 80 63, 76 746 80 45, 76 746 80 69 lub drogą elektroniczną: konkurs@odpady.lubin.pl

Regulamin Konkursu znajdziesz tutaj: POBIERZ REGULAMIN

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!

Wyniki konkursu plastycznego "Plakat z hasłem ekologicznym"