MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs świąteczny "Eko-anioł" 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubinie zaprasza do wzięcia udziału w  Konkursie na świątecznego eko-anioła.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin, a jego celem jest:

Zmiana postrzegania odpadów, nie jako śmieci, a jako surowce wtórne.
Propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych.
Pobudzenie kreatywnego myślenia i aktywności twórczej mieszkańców miasta Lubina w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zrób anioła w formie dekoracji, wykorzystując materiały przeznaczone do recyklingu, wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do nas!

POBIERZ FORMULARZ PDF

NA PRACE CZEKAMY DO 12 GRUDNIA 2019 r.

Więcej szczegółów konkursu świątecznego znajdziesz w regulaminie.

Prace należy składać osobiście lub przesłać wraz z wypełnionym formularzem pocztą na adres Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin, pok. 303, z dopiskiem: Konkurs na świątecznego eko-anioła.

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody, za zdobycie:

I miejsce – bon towarowy o wartości 500 zł
II miejsce – bon towarowy o wartości 400 zł
III miejsce – bon towarowy o wartości 300 zł

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem, można uzyskać pod nr tel. 76 746 80 63, 76 746 80 69 lub drogą elektroniczną: konkurs@odpady.lubin.pl

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj: POBIERZ REGULAMIN

Wyniki konkursu "Eko-anioł"

Miejsce I: Agnieszka Powroźnik

41631.jpg

Miejsce II: Oliwia Gajewska

41611.jpg

Miejsce III: Szymon Wilk

41612.jpg

 

Wyróżnionych zostało 12 prac: znajdziesz tutaj