MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs wiedzy 2015/16 - Etap I

W dniach 23-27.11.2015 roku w szkołach podstawowych odbył się pierwszy etap Konkursu wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin, na szczeblu klasowym. Konkurs przeprowadzony został wśród uczniów z klas czwartych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

W Konkursie na szczeblu klasowym wzięło udział dziewięć Szkół Podstawowych:

Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie
Zespół Szkół nr 3 w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie
Zespół Szkół Sportowych w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie

Na podstawie wyników testu wiedzy uczniowie z najwyższą liczbą punktów w danej klasie zostali zakwalifikowani do etapu szkolnego, który odbędzie się w dniach 18-22.01.2016 roku w szkołach macierzystych.

Łącznie w Konkursie na szczeblu klasowym wzięło udział 564 uczniów, z czego 152 dostało się do etapu szkolnego.

Lista uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu została przekazana do szkół.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach Konkursu.