MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs wiedzy 2015/16 - Etap III

Dnia 12 kwietnia 2016 r. w Centrum Kultury "Muza" odbył się międzyszkolny finał drugiej edycji Konkursu wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin dla klas IV szkół podstawowych. Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a w szczególności prawidłowego sposobu segregacji odpadów na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

W finale wzięło udział 9 szkół podstawowych tj., Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie, Zespół Szkół nr 3 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie, Zespół Szkół Sportowych w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie, które reprezentowane były przez trzyosobowe drużyny.

Drużyny biorące udział w finale miały za zadanie wykazać się wiedzą o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin odpowiadając na pytania losowane przez koło fortuny, rozwiązać rebusy oraz prawidłowo posegregować odpady.

Konkurs składał się z trzech rund. Pierwsza runda – W ogniu pytań, składała się z trzech serii pytań o dwóch pulach punktowych za 1 lub 2 punkty. Były one losowane za pomocą koła fortuny po wyborze przez drużynę za ile punktów wybierają pytanie. Po pierwszej rundzie nastąpiła dogrywka pomiędzy Zespołem Szkół Integracyjnych, Szkołą Podstawowa nr 5, Szkołą Podstawową nr 8 i Szkołą Podstawową nr 12. Do następnej rundy przeszło sześć drużyn. Runda druga – Kto pierwszy, polegała na jak najszybszym zgłoszeniu się do odpowiedzi przez jedną z drużyn. Składała się ona z 6 różnych zadań m.in. rebusów, pytań, definicji do odgadnięcia i skrótu do rozwinięcia. W tej rundzie odpadły od dalszej rywalizacji trzy drużyny. Ostatnia runda to zadanie na czas. Polegała ona na prawidłowym posegregowaniu jak największej ilości odpadów w ciągu 60 sekund.

Ponad 300 osobowa publiczność gorąco zagrzewała swoje drużyny do rywalizacji natomiast uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą wiedzą. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 14 w składzie Jakub Dybalski, Aleksandra Zielińska i Michał Kosior, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 w składzie Miłosz Podbucki, Maciej Ławrzyniak i Jędrzej Rutowicz, natomiast trzecie miejsce zdobył Zespół Szkół Integracyjnych w składzie Dominika Kaleta, Edyta Mańka i Aleksandra Jankowska.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe w postaci tabletów dodatkowo otrzymali zestawy upominków od firmy ASA EKO POLSKA. Szkoły, które reprezentowali zwycięzcy otrzymały nagrody pieniężne.

Informujemy, że konkurs był zarejestrowany przez lokalną telewizję TV Regionalna i będzie transmitowany na jej antenie w dniach:

  • Piątek 15.04.2016 r. o godz. 18:30 - premiera
  • Sobota 16.04.2016 r. o godz. 16:00 - powtórka
  • Niedziela 17.04.2016 r. o godz. 10:00 - powtórka

TV Regionalna dostępna jest w bezpłatnej cyfrowej telewizji naziemnej oraz w sieci kablowej UPC na Dolnym Śląsku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu konkursu.

fot. Agata Bończak