MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs Wiedzy 2016/17 - Etap II

W dniach 30.01. - 03.02. 2017 r. w lubińskich szkołach podstawowych odbył się drugi etap III Edycji Konkursu Wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin dla klas IV.

W Konkursie wzięło udział 9 Szkół Podstawowych:

Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie

Zespół Szkół nr 3 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie

Zespół Szkół Sportowych w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie

Do finałowego etapu zakwalifikowało się trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów z każdej szkoły.

Łącznie w Konkursie na szczeblu szkolnym wzięło udział 134 uczniów, z czego 27 dostało się do etapu międzyszkolnego. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale Konkursu, który odbędzie się w kwietniu.