MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs Wiedzy 2018/2019 - Etap III

26 marca 2019 r. w Centrum Kultury "Muza" odbył się finał V edycji Konkursu Wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin dla klas IV szkół podstawowych. Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta, a w szczególności prawidłowego sposobu segregacji odpadów.

Do konkursu przystąpiło łącznie 855 uczniów z dziewięciu lubińskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół Sportowych, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 14. Eliminacje do finału konkursu odbywały się w szkołach macierzystych i składały się z dwóch etapów podczas, których uczniowie rozwiązywali testy. Najwyższa zdobyta ilość punktów kwalifikowała do kolejnego etapu aż do finału, w którym szkoły reprezentowane były przez trzyosobowe zespoły.

Drużyny biorące udział w finale miały za zadanie wykazać się wiedzą o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin odpowiadając na pytania losowane przez koło fortuny, rozwiązując rebusy, układając hasła ekologiczne z rozsypanki oraz prawidłowo segregując odpady.

Konkurs składał się z trzech rund. Pierwsza runda – „W ogniu pytań”, składała się z trzech serii pytań losowanych za pomocą koła fortuny po wcześniejszym wyborze ich stopnia trudności. Po pierwszej rundzie zakończonej dogrywką do następnego etapu przeszło sześć drużyn. Runda druga – „Kto pierwszy”, polegała na jak najszybszym zgłoszeniu się do odpowiedzi przez jedną z drużyn. Składała się ona z 6 różnych zadań m.in. rebusów, pytań, definicji do odgadnięcia, skrótu do rozwinięcia oraz ułożenia hasła ekologicznego z rozsypanki. W tej rundzie po dogrywce z dalszej rywalizacji odpadły następne trzy drużyny. Do kolejnego już finałowego etapu  przystąpiły: Zespół Szkół Integracyjnych, Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Szkoła Podstawowa  nr 14. Ostatnia runda to zadanie na czas, która polegała na prawidłowym posegregowaniu jak największej ilości odpadów w ciągu 60 sekund.

Ponad 300 osobowa publiczność gorąco zagrzewała swoje drużyny do rywalizacji natomiast uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą wiedzą. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 10, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, natomiast trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 14.

Konkurs został zorganizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie.

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie drużyn otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a laureaci trzech pierwszych miejsc – nagrody.

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy. Wszystkim drużynom, które uczestniczyły w konkursie i  kibicom serdecznie dziękujemy.