MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Segregacja w obiektywie - konkurs fotograficzny 2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie zaprasza do wzięcia udziału w  Konkursie fotograficznym pt.: „Segregacja w obiektywie”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców Lubina a jego tematem jest segregacji odpadów komunalnych w Lubinie

Masz ciekawy pomysł? Zrealizuj go!

Zrób zdjęcie, nazwij je, wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij do Nas.

Pobierz formularz

W  Regulaminie Konkursu Fotograficznego znajdziesz szczegóły konkursu:

Regulamin konkursu

NA PRACE CZEKAMY DO 18 WRZEŚNIA 2015 r.

Prace w odpowiednim formacie należy przesłać wraz z wypełnionym formularzem pocztą na adres Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin lub drogą elektroniczną na adres konkurs@odpady.lubin.pl

Z dopiskiem: Konkurs „Segregacja w obiektywie” kategoria(odpowiednio): I. Szkoły gimnazjalne, II. Szkoły ponadgimnazjalne lub III. Dorośli mieszkańcy Lubina

W każdej kategorii Konkursowej przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca.

Nagrodą główną jest wysokiej klasy aparat fotograficzny.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać pod nr tel. 76 746 80 69 lub 76 746 80 47 oraz drogą elektroniczną pod adresem: konkurs@odpady.lubin.pl

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTO!!!

Wyniki Konkursu fotograficznego pt. „Segregacja w obiektywie”