MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Wakacyjny konkurs plastyczny pt. "Superpojemnik" 2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie zaprasza do wzięcia udziału w Wakacyjnym Konkursie pt.: „Superpojemnik”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin, a jego celem jest:

  • Zachęcenie społeczeństwa do promowania działań ekologicznych podczas wakacji.
  • Propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych.
  • Pobudzenie kreatywnego myślenia i aktywności twórczej mieszkańców miasta Lubina w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Zaprojektuj superpojemnik, wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do nas!

POBIERZ FORMULARZ PDF

POBIERZ FORMULARZ INTERAKTYWNY

NA PRACE CZEKAMY DO 15 WRZEŚNIA 2016 R.

Więcej szczegółów Konkursu znajdziesz w regulaminie.

Projekt wykonany dowolną techniką komputerową przy pomocy programów: Corel Draw, GIMP lub Adobe Photoshop, w formacie A 4 zapisane na płycie CD lub DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do siedziby MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, na ul. Rzeźniczą 1, do pok. 310, lub przesłać na adres e-mail: konkurs@odpady.lubin.pl, z dopiskiem ,,Wakacyjny Konkurs”.

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, za zdobycie:

I miejsca – nagroda o wartości: 1 000 zł,

II miejsce – nagroda o wartości: 750 zł,

III miejsce – nagroda o wartości: 500 zł.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać pod nr tel. 76 746 80 69 lub 76 746 80 63 oraz drogą elektroniczną pod adresem: konkurs@odpady.lubin.pl

Regulamin Konkursu znajdziesz tutaj: POBIERZ REGULAMIN

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTO!!!

Wyniki wakacyjnego konkursu "SUPERPOJEMNIK"