MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Park pomysłów

39340.jpg39341.jpg
Park pomysłów - numer 15 (III/2020)Edukacja ekologiczna - numer 15 (III/2020)
Park pomysłów nr 1439341.jpg
Park pomysłów - numer 14 (II/2020)Edukacja ekologiczna - numer 14 (II/2020)
39340.jpg39341.jpg
Park pomysłów - numer 13 (I/2020)Edukacja ekologiczna - numer 13 (I/2020)
39340.jpg39341.jpg
Park pomysłów - numer 13 (I/2019)Edukacja ekologiczna - numer 13 (I/2019)
35928.jpg35929.jpg
Park pomysłów - numer 12 (III/2018)Edukacja ekologiczna - numer 12 (III/2018)
34822.jpg34821.jpg
Park pomysłów - numer 11 (II/2018)Edukacja ekologiczna - numer 11 (II/2018)
32099.jpg32102.jpg
Park pomysłów - numer 10 (I/2018)Edukacja ekologiczna - numer 10 (I/2018)
29511.jpg29485.jpg
Park pomysłów - numer 9 (IV/2017)Edukacja ekologiczna - numer 9 (IV/2017)
28272.jpg28273.jpg
Park pomysłów - numer 8 (III/2017)Edukacja ekologiczna - numer 8 (III/2017)
25337.jpg25338.jpg
Park pomysłów - numer 7 (II/2017)Edukacja ekologiczna - numer 7 (II/2017)
25337.jpg25338.jpg
Park pomysłów - numer 6 (I/2017)
 
Edukacja ekologiczna - numer 6 (I/2017)
21406.jpg21407.jpg
Park pomysłów - numer 5 (IV/2016)
 
Edukacja ekologiczna - numer 5 (IV/2016)
18425.jpg18426.jpg
Park pomysłów - numer 4 (III/2016)
 
Edukacja ekologiczna - numer 4 (III/2016)
13635.jpg13636.jpg
Park pomysłów - numer 3 (II/2016)
 
Edukacja ekologiczna - numer 3 (II/2016)
13635.jpg13636.jpg
Park pomysłów - numer 2 (I/2016)
 
Edukacja ekologiczna - numer 2 (I/2016)
8074.jpg8102.jpg
Park pomysłów - numer specjalny
 
Edukacja ekologiczna - numer specjalny
8073.jpg8100.jpg
Park pomysłów - numer 1 (I/2015)
 

Edukacja ekologiczna - numer 1 (I/2015)