MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

IBOP

iBOP

Internetowe Biuro Obsługi Płatnika

Uruchomiliśmy dla Państwa Internetowe Biuro Obsługi Płatnika (IBOP), dostępne pod adresem https://ibop.odpady.lubin.pl

Po zalogowaniu do systemu każdy właściciel nieruchomości będzie mógł m.in. zapoznać się z naliczonymi opłatami, sprawdzić stan rozrachunków, sprawdzić złożone deklaracje. Dostępny będzie także wydruk polecenia przelewu by uregulować płatności na poczcie lub w banku. Na stronie internetowego biura obsługi znajduje się także harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Można również przesłać zgłoszenie informacyjne lub reklamacyjne oraz zapoznać się z wiadomościami i komunikatami kierowanymi  dla płatnika.

Szczegółowa instrukcja użytkowania dostępna jest po zalogowaniu na stronie internetowej IBOP.

Twoje indywidualne dane do logowania:

Użytkownik: xxxxxxxx (osiem ostatnich cyfr indywidualnego nr konta płatnika, na które uiszczana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Hasło: DATA URODZENIA  (należy podać datę urodzenia osoby składającej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie rrrr-mm-dd) lub NIP (należy podać NIP w sytuacji, gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została złożona na działalność gospodarczą, w postaci cyfr, bez myślników ani innych znaków oddzielających).