MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Deklaracje do 31.03.2021 r.

INFORMACJE

1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (typ deklaracji – NZ – zabudowa niezamieszkała)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik.
 5. Oświadczenie o przystąpieniu do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pobierz plik.
 6. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik.

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (typ deklaracji – NZ – zabudowa wielolokalowa)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik.
 5. Załącznik B – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym. Pobierz plik
 6. Oświadczenie o przystąpieniu do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pobierz plik
 7. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik