MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto musi podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów od 1 kwietnia?

Każdy przedsiębiorca, który obecnie ma złożoną deklarację dla nieruchomości niezamieszkałej (druk w kolorze niebieskim oznaczony symbolem NZ).

 

2. Czy jeżeli prowadzę sklep na parterze bloku spółdzielni mieszkaniowej też muszą podpisać umowę?

Nie, takie nieruchomości pozostają w gminnym systemie gospodarki odpadami na dotychczasowych zasadach.

 

3. Prowadzę zakład fryzjerski w domku jednorodzinnym w którym mieszkam. Czy zostaję w gminnym systemie?

Tak, nadal będzie obowiązywała już złożona deklaracja.

 

4. Prowadzę mały sklep i nie potrzebuję pięciu pojemników. Czy mogę podpisać umowę tylko na dwa np. odpady zmieszane i papier?

Nie. Wszystkich obowiązuje ustawa, która nakłada obowiązek pełnej segregacji w pięciu pojemnikach.

 

5. Mam mało odpadów. Czy mogę podpisać umowę na odbiór odpadów raz w miesiącu?

Nie. Wszystkich obowiązuje minimalna częstotliwość odbioru odpadów wskazana w regulaminie. Dla odpadów zmieszanych i BIO jest to raz w tygodniu, dla pozostałych raz na dwa tygodnie.

 

6. Prowadzę firmę na terenie Lubina. Z kim mogę podpisać umowę?

Z wybraną przez siebie firmą, która ma uprawnienia do odbioru odpadów w Lubinie. Lista takich firm dostępna jest na stronie urzędu miasta oraz na stronie odpady.lubin.pl. Ponadto, zainteresowane firmy już prowadzą akcję promocyjną i informacyjną o swoich usługach.