MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Harmonogram odbioru 2021

 

Aktualne harmonogramy na rok 2021 z podziałem na rodzaj nieruchomości dostępne są poniżej.

 

Harmonogram wywozu odpadów dla nieruchomości zamieszkałych, wraz z niezamieszkałą częścią nieruchomości - zabudowa jednorodzinna


Harmonogram wywozu odpadów dla nieruchomości zamieszkałych, wraz z niezamieszkałą częścią nieruchomości - zabudowa wielorodzinna


 

Harmonogram pracy
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Gminie Miejskiej Lubin w 2021 roku.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

8.00 - 12.00

12.00 - 16.00

8.00 -12.00

12.00 - 16.00

8.00 - 12.00

8.00 - 13.00

ADRES PSZOK
ul. Zielona 1
59-300 Lubin

 

ZAPRASZAMY !!!