MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Podmiot odbierający odpady komunalne

Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Lubinie zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Lubinie.

43947.jpg

MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie utworzono uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 grudnia 1995 r. Od 20 lat działa na rynku usług komunalnych na terenie miasta Lubina i powiatu lubińskiego. Dynamiczny rozwój Spółki w ostatnich latach jej działalności zaowocował wzrostem jakości świadczonych usług, co przełożyło się na zwiększenie liczby klientów oraz rozszerzenie zakresu działania poza teren Gminy Miejskiej Lubin.

Domeną firmy jest:

  • zbiórka i transport odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych
  • unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów
  • segregacja surowców wtórnych
  • edukacja ekologiczna

Więcej informacji o Spółce na stronie: www.mpo.lubin.pl


Biuro obsługi klienta

Znajduje się w siedzibie Spółki: Lubin ul. Rzeżnicza 1

Kontakt z BOK:

Pocztą elektroniczną mpo@mpo.lubin.pl

Telefonicznie 76 724 99 40

Biuro czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.


Wykaz podmiotów zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.